PNC Financial Services Group Inc (PNC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 217 623 000 181 621 000 125 054 000 107 482 000 118 773 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 501 465 000 412 638 000 360 952 000 334 545 000 333 183 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,43 0,44 0,35 0,32 0,36

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $217 623 000K) ÷ $501 465 000K
= 0,43


Analiza porównawcza

2021