PNC Financial Services Group Inc (PNC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 542 000 19 698 000 18 262 000 21 624 000 19 993 000
Aktywa razem w tys. USD 557 263 000 557 191 000 466 679 000 410 295 000 382 315 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $23 542 000K ÷ $557 263 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022