PNC Financial Services Group Inc (PNC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 698 000 18 262 000 21 624 000 19 993 000 18 035 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -779 000 3 175 000 773 000 408 000 441 000
Zysk ze sprzedaży brutto 20 477 000 15 087 000 20 851 000 19 585 000 17 594 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 670 000 2 238 000 2 345 000 2 206 000 2 177 000
Zysk operacyjny 6 988 000 3 429 000 6 480 000 6 428 000 5 490 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 988 000 3 429 000 6 480 000 6 428 000 5 490 000
Podatek dochodowy 1 263 000 426 000 1 062 000 1 082 000 102 000
Udziały niekontrolujące 51 000 41 000 49 000 45 000 50 000
Zysk (strata) netto 5 409 000 7 271 000 5 108 000 5 040 000 5 053 000