PNC Financial Services Group Inc (PNC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 708 000 5 409 000 7 271 000 5 108 000 5 040 000 5 053 000
Amortyzacja 651 000 1 773 000 1 497 000 1 315 000 1 129 000 1 117 000
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -961 000 987 000 1 956 000 -547 000 359 000 370 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 083 000 7 214 000 4 659 000 7 363 000 7 840 000 5 699 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -13 428 000 -2 795 000 -51 122 000 -24 990 000 -3 969 000 -15 015 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 384 000 -3 432 000 48 419 000 17 080 000 3 512 000 9 686 000