Prologis Inc (PLD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 278 483 1 112 230 598 086 1 088 860 343 856
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 116 850 110 459 000 566 388 503 955 478 164
Należności w tys. USD 637 850 1 186 490 380 377 242 066 239 526
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 797 140 4 085 770 1 886 770 1 298 030 1 264 980
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 27,60 0,82 1,41 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($278 483K + $1 116 850K + $637 850K) ÷ $2 797 140K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022