Prologis Inc (PLD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 278 483 636 282 437 515 1 912 750 1 112 230 585 071 601 446 676 074
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 116 850 3 639 470 3 460 010 3 212 970 110 459 000 3 153 220 0 2 850 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 797 140 1 318 380 1 042 090 1 206 220 4 085 770 1 441 780 1 304 540 1 138 920
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,50 3,24 3,74 4,25 27,31 2,59 0,46 3,10

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($278 483K + $1 116 850K) ÷ $2 797 140K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022/Q4