Prologis Inc (PLD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 033 180 4 275 750 3 897 520 5 125 720 112 758 000 3 738 290 601 446 3 526 680
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 797 140 1 318 380 1 042 090 1 206 220 4 085 770 1 441 780 1 304 540 1 138 920
Wskaźnik płynności bieżącej 0,73 3,24 3,74 4,25 27,60 2,59 0,46 3,10

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 033 180K ÷ $2 797 140K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022/Q4