Prologis Inc (PLD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 973 690 9 518 880 4 438 740 3 330 620 2 804 450
Aktywa razem w tys. USD 87 897 400 116 972 000 56 065 000 40 031 800 38 417 700
Rotacja aktywów razem 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 973 690K ÷ $87 897 400K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022