Prologis Inc (PLD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 973 690 9 518 880 4 438 740 3 330 620 2 804 450 2 618 130
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 5 973 690 9 518 880 4 438 740 3 330 620 2 804 450 2 618 130
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 331 083 586 334 274 845 266 718 238 985 231 059
Zysk operacyjny 2 280 400 3 234 820 1 401 810 991 948 847 002 771 066
Koszty odsetek netto 309 037 532 456 314 507 239 953 229 141 274 486
Pozostałe przychody (koszty) 589 391 1 545 140 252 195 390 241 840 996 1 182 960
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 690 810 6 645 700 1 747 090 1 776 360 1 886 290 1 815 570
Podatek dochodowy 135 412 348 516 130 458 74 517 63 330 54 609
Udziały niekontrolujące 190 542 417 734 134 816 128 887 173 599 108 634
Zysk (strata) netto 3 358 800 5 867 140 1 473 120 1 566 950 1 643 430 1 641 930