Prologis Inc (PLD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 358 800 5 867 140 1 473 120 1 566 950 1 643 430 1 641 930
Amortyzacja 1 812 780 3 155 880 1 561 970 1 139 880 947 214 879 140
Zmiana stanu należności -548 638 806 111 138 311 2 540 403 -34 432
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -833 751 514 148 -490 769 744 999 -103 190 -360 270
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 126 430 5 992 080 2 937 000 2 264 030 1 803 560 1 687 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 161 080 -10 918 600 -2 291 200 -1 974 410 -2 046 220 -1 716 770
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 499 060 -3 980 120 -3 074 330 -685 350 -663 796 543 278
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 115 789 -2 016 650 -372 162 -839 599 -1 232 100 -2 606 580