Perkinelmer, Inc. (PKI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 454 358 618 319 402 036 191 877
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 122 254 173 955 167 208 100 381
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 544 480 1 213 740 1 652 190 762 832
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,65 0,34 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($454 358K + $122 254K) ÷ $1 544 480K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022