Perkinelmer, Inc. (PKI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Cykl zapasów dni 111,95 102,90 112,27 87,58
Cykl należności dni 67,54 73,75 111,46 91,79
Cykl zobowiązań dni 75,33 58,55 71,42 57,87
Cykl konwersji gotówki dni 104,16 118,10 152,31 121,50

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 111,95 + 67,54 – 75,33
= 104,16


Analiza porównawcza

2022