Perkinelmer, Inc. (PKI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 3 311 820 5 067 170 3 782 740 2 883 670
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 321 990 2 215 870 1 672 870 1 487 620
Zysk ze sprzedaży brutto 1 989 830 2 851 300 2 109 880 1 396 060
Koszty badań i rozwoju 221 617 274 969 205 389 189 336
Koszty ogólnego zarządu 1 025 510 1 227 520 917 894 815 318
Zysk operacyjny 742 699 1 348 810 986 594 391 401
Koszty odsetek netto 100 366 99 887 48 702 62 132
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 651 837 1 279 890 906 364 237 142
Podatek dochodowy 139 161 336 603 178 266 9 389
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 569 179 943 157 727 887 227 558