Park Hotels & Resorts Inc (PK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 501 000 1 362 000 852 000 2 844 000 2 737 000
Aktywa razem w tys. USD 9 731 000 9 743 000 10 587 000 11 290 000 9 363 000
Rotacja aktywów razem 0,26 0,14 0,08 0,25 0,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 501 000K ÷ $9 731 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022