Progressive Corp. (PGR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 694 600 3 324 000 5 677 700 3 943 400 2 593 900
Kapitał własny w tys. USD 15 891 000 18 231 600 17 038 600 13 673 200 10 821 800
ROE 4,37% 18,23% 33,32% 28,84% 23,97%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $694 600K ÷ $15 891 000K
= 4,37%


Analiza porównawcza

2022