Progressive Corp. (PGR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 694 600 3 324 000 5 677 700 3 943 400 2 593 900
Aktywa razem w tys. USD 75 465 000 71 132 300 64 098 300 54 895 300 46 575 000
ROA 0,92% 4,67% 8,86% 7,18% 5,57%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $694 600K ÷ $75 465 000K
= 0,92%


Analiza porównawcza

2022