Progressive Corp. (PGR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 694 600 830 500 824 900 2 157 900 3 324 000 4 052 400 5 464 700 6 465 000
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 49 619 300 48 635 800 47 713 800 48 100 500 47 702 000 46 629 400 45 716 200 44 779 900
Marża zysku netto 1,40% 1,71% 1,73% 4,49% 6,97% 8,69% 11,95% 14,44%

2022/Q4 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto (ttm) ÷ Przychody ze sprzedaży (ttm)
= $694 600K ÷ $49 619 300K
= 1,40%


Analiza porównawcza

2022/Q4