Progressive Corp. (PGR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 694 600 3 324 000 5 677 700 3 943 400 2 593 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 619 300 47 702 000 42 658 100 39 022 300 31 979 000
Marża zysku netto 1,40% 6,97% 13,31% 10,11% 8,11%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $694 600K ÷ $49 619 300K
= 1,40%


Analiza porównawcza

2022