Progressive Corp. (PGR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 52 915 300 52 610 500 53 834 900 52 153 400 53 117 100 51 742 100 48 234 200 48 074 800
Należności w tys. USD 17 174 500 15 523 000 15 544 000 14 380 000 15 291 600 14 145 300 13 362 000 12 179 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 60 748 000 57 404 500 56 878 400 52 747 800 53 949 300 50 929 300 47 335 300 46 749 700
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,19 1,22 1,26 1,27 1,29 1,30 1,29

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $52 915 300K + $17 174 500K) ÷ $60 748 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022/Q3