Progressive Corp. (PGR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 52 610 500 53 834 900 52 153 400 53 117 100 51 742 100 48 234 200 48 074 800 46 409 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 57 404 500 56 878 400 52 747 800 53 949 300 50 929 300 47 335 300 46 749 700 44 589 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,92 0,95 0,99 0,98 1,02 1,02 1,03 1,04

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $52 610 500K) ÷ $57 404 500K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022/Q2