Progressive Corp. (PGR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 59 862 700 57 255 500 54 126 300 52 915 300 52 610 500 53 834 900 52 153 400 53 117 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 66 233 900 63 538 700 59 574 000 60 748 000 57 404 500 56 878 400 52 747 800 53 949 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,90 0,90 0,91 0,87 0,92 0,95 0,99 0,98

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $59 862 700K) ÷ $66 233 900K
= 0,90


Analiza porównawcza

2023/Q2