Progressive Corp. (PGR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 54 126 300 52 153 400 48 074 800 40 062 100 34 067 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 59 574 000 52 747 800 46 749 700 40 996 500 35 538 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,91 0,99 1,03 0,98 0,96

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $54 126 300K) ÷ $59 574 000K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022