Progressive Corp. (PGR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 70 578 800 70 455 100 68 374 000 69 666 200 66 720 500 68 694 200 66 002 000 61 719 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 59 574 000 60 748 000 57 404 500 56 878 400 52 747 800 53 949 300 50 929 300 47 335 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,18 1,16 1,19 1,22 1,26 1,27 1,30 1,30

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $70 578 800K ÷ $59 574 000K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022/Q4