Progressive Corp. (PGR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 70 578 800 66 720 500 60 330 800 51 175 700 43 336 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 59 574 000 52 747 800 46 749 700 40 996 500 35 538 700
Wskaźnik płynności bieżącej 1,18 1,26 1,29 1,25 1,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $70 578 800K ÷ $59 574 000K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022