Progressive Corp. (PGR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 49 619 300 48 635 800 47 713 800 48 100 500 47 702 000 46 629 400 45 716 200 44 779 900
Property, plant and equipment w tys. USD 1 034 000 1 067 100 1 124 700 1 104 400 1 137 300 1 161 000 1 086 400 1 077 400
Rotacja aktywów trwałych 47,99 45,58 42,42 43,55 41,94 40,16 42,08 41,56

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $49 619 300K ÷ $1 034 000K
= 47,99


Analiza porównawcza

2022/Q4