Progressive Corp. (PGR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 47 702 000 42 658 100 39 022 300 31 979 000 26 839 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 137 300 1 106 000 1 213 700 1 131 700 1 119 600
Rotacja aktywów trwałych 41,94 38,57 32,15 28,26 23,97

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $47 702 000K ÷ $1 137 300K
= 41,94


Analiza porównawcza

2021