Progressive Corp. (PGR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 49 619 300 48 635 800 47 713 800 48 100 500 47 702 000 46 629 400 45 716 200 44 779 900
Aktywa razem w tys. USD 75 465 000 75 524 200 73 057 200 73 929 600 71 132 300 72 618 100 69 824 300 65 413 300
Rotacja aktywów razem 0,66 0,64 0,65 0,65 0,67 0,64 0,65 0,68

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $49 619 300K ÷ $75 465 000K
= 0,66


Analiza porównawcza

2022/Q4