Progressive Corp. (PGR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 619 300 47 702 000 42 658 100 39 022 300 31 979 000
Aktywa razem w tys. USD 75 465 000 71 132 300 64 098 300 54 895 300 46 575 000
Rotacja aktywów razem 0,66 0,67 0,67 0,71 0,69

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $49 619 300K ÷ $75 465 000K
= 0,66


Analiza porównawcza

2022