Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 441 890 2 280 470 2 229 220 2 746 900 885 237
Kapitał własny w tys. USD 3 156 180 3 257 340 3 621 210 3 759 840 1 498 900
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,44 0,41 0,38 0,42 0,37

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 441 890K ÷ ($2 441 890K + $3 156 180K)
= 0,44


Analiza porównawcza

2021