Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 387 290 2 441 890 2 280 470 2 229 220 2 746 900
Aktywa razem w tys. USD 6 133 540 6 261 190 6 076 370 6 498 560 6 978 350
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,39 0,38 0,34 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 387 290K ÷ $6 133 540K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022