Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -124 104 -235 065 -424 293 82 592 -4 405
Kapitał własny w tys. USD 2 996 520 3 156 180 3 257 340 3 621 210 3 759 840
ROE -4,14% -7,45% -13,03% 2,28% -0,12%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-124 104K ÷ $2 996 520K
= -4,14%


Analiza porównawcza

2022