Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD -235 065 -424 293 82 592 -4 405 83 379
Aktywa razem w tys. USD 6 261 190 6 076 370 6 498 560 6 978 350 2 590 870
ROA -3,75% -6,98% 1,27% -0,06% 3,22%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-235 065K ÷ $6 261 190K
= -3,75%


Analiza porównawcza

2021