Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -124 104 -235 065 -424 293 82 592 -4 405
Aktywa razem w tys. USD 6 133 540 6 261 190 6 076 370 6 498 560 6 978 350
ROA -2,02% -3,75% -6,98% 1,27% -0,06%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-124 104K ÷ $6 133 540K
= -2,02%


Analiza porównawcza

2022