Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD -139 664 -335 554 226 523 55 165 120 503
Aktywa razem w tys. USD 6 261 190 6 076 370 6 498 560 6 978 350 2 590 870
Operacyjny ROA -2,23% -5,52% 3,49% 0,79% 4,65%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-139 664K ÷ $6 261 190K
= -2,23%


Analiza porównawcza

2021