Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 98 410 -139 664 -335 554 226 523 55 165
Aktywa razem w tys. USD 6 133 540 6 261 190 6 076 370 6 498 560 6 978 350
Operacyjny ROA 1,60% -2,23% -5,52% 3,49% 0,79%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $98 410K ÷ $6 133 540K
= 1,60%


Analiza porównawcza

2022