Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 236 464 63 462 638 045 316 844 301 344
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 733 044 442 888 1 612 210 828 678 769 317
Marża zysku ze sprzedaży brutto 32,26% 14,33% 39,58% 38,23% 39,17%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $236 464K ÷ $733 044K
= 32,26%


Analiza porównawcza

2021