Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 508 417 236 464 63 462 638 045 316 844
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 391 890 733 044 442 888 1 612 210 828 678
Marża zysku ze sprzedaży brutto 36,53% 32,26% 14,33% 39,58% 38,23%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $508 417K ÷ $1 391 890K
= 36,53%


Analiza porównawcza

2022