Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 98 410 -139 664 -335 554 226 523 55 165
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 391 890 733 044 442 888 1 612 210 828 678
Marża zysku operacyjnego 7,07% -19,05% -75,76% 14,05% 6,66%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $98 410K ÷ $1 391 890K
= 7,07%


Analiza porównawcza

2022