Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -124 104 -235 065 -424 293 82 592 -4 405
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 391 890 733 044 442 888 1 612 210 828 678
Marża zysku netto -8,92% -32,07% -95,80% 5,12% -0,53%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-124 104K ÷ $1 391 890K
= -8,92%


Analiza porównawcza

2022