Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD -84 704 -186 311 -396 290 120 897 15 127
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 391 890 733 044 442 888 1 612 210 828 678
Marża zysku brutto -6,09% -25,42% -89,48% 7,50% 1,83%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-84 704K ÷ $1 391 890K
= -6,09%


Analiza porównawcza

2022