Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 36,53% 37,64% 36,99% 34,07% 32,26% 29,57% 20,30% 2,63%
Marża zysku operacyjnego 7,07% 6,61% 2,40% -8,27% -19,05% -36,78% -75,97% -145,61%
Marża zysku brutto -6,09% -6,59% -12,07% -18,19% -25,42% -55,69% -103,75% -213,29%
Marża zysku netto -8,92% -10,20% -16,83% -23,94% -32,07% -64,69% -114,71% -227,94%

Zwrot z inwestycji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Operacyjny ROA 1,60% 1,38% 0,43% -1,21% -2,23% -3,31% -4,98% -6,24%
ROA -2,02% -2,12% -3,01% -3,52% -3,75% -5,82% -7,52% -9,77%
Zwrot z kapitału całkowitego 1,83% 1,57% 0,49% -1,36% -2,49% -3,69% -5,49% -6,88%
ROE -4,14% -4,29% -6,19% -7,06% -7,45% -11,34% -14,13% -19,48%