Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 58 518 124 274 30 098 83 366 25 410
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 52 565 47 819 59 474 76 702 43 642
Należności w tys. USD 37 045 10 225 49 619 59 897 29 206
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 335 971 276 463 637 399 461 520 202 105
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,66 0,22 0,48 0,49

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($58 518K + $52 565K + $37 045K) ÷ $335 971K
= 0,44


Analiza porównawcza

2021