Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 182 665 175 551 138 515 41 040 190 750 32 046 69 446 58 518
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 131 800 121 178 113 459 116 276 94 683 84 954 66 918 52 565
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 370 197 359 952 362 924 340 874 373 868 353 547 331 974 335 971
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,85 0,82 0,69 0,46 0,76 0,33 0,41 0,33

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($182 665K + $131 800K) ÷ $370 197K
= 0,85


Analiza porównawcza

2023/Q3