Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 41 040 58 518 124 274 30 098 83 366
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 116 276 52 565 47 819 59 474 76 702
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 340 874 335 971 276 463 637 399 461 520
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,46 0,33 0,62 0,14 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($41 040K + $116 276K) ÷ $340 874K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022