Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 359 050 303 430 202 574 371 563 202 643 203 516 148 128 264 590
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 359 952 362 924 340 874 373 868 353 547 331 974 335 971 338 795
Wskaźnik płynności bieżącej 1,00 0,84 0,59 0,99 0,57 0,61 0,44 0,78

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $359 050K ÷ $359 952K
= 1,00


Analiza porównawcza

2023/Q2