Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 391 890 733 044 442 888 1 612 210 828 678
Należności w tys. USD 45 258 37 045 10 225 49 619 59 897
Rotacja należności 30,75 19,79 43,31 32,49 13,84

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 391 890K ÷ $45 258K
= 30,75


Analiza porównawcza

2022