Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 733 044 442 888 1 612 210 828 678 769 317
Należności w tys. USD 37 045 10 225 49 619 59 897 29 206
Rotacja należności 19,79 43,31 32,49 13,84 26,34

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $733 044K ÷ $37 045K
= 19,79


Analiza porównawcza

2021