Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 391 890 733 044 442 888 1 612 210 828 678
Property, plant and equipment w tys. USD 5 874 880 6 079 330 5 882 020 6 332 590 6 534 190
Rotacja aktywów trwałych 0,24 0,12 0,08 0,25 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 391 890K ÷ $5 874 880K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022