Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 733 044 442 888 1 612 210 828 678 769 317
Property, plant and equipment w tys. USD 6 079 330 5 882 020 6 332 590 6 534 190 2 456 450
Rotacja aktywów trwałych 0,12 0,08 0,25 0,13 0,31

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $733 044K ÷ $6 079 330K
= 0,12


Analiza porównawcza

2021