Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 319 562 1 141 679 907 469 733 044 559 976 398 146 257 424 442 888
Aktywa razem w tys. USD 6 336 390 6 388 920 6 179 370 6 261 190 6 227 470 6 074 350 6 008 910 6 076 370
Rotacja aktywów razem 0,21 0,18 0,15 0,12 0,09 0,07 0,04 0,07

2022/Q3 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 319 562K ÷ $6 336 390K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022/Q3