Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 733 044 442 888 1 612 210 828 678 769 317
Aktywa razem w tys. USD 6 261 190 6 076 370 6 498 560 6 978 350 2 590 870
Rotacja aktywów razem 0,12 0,07 0,25 0,12 0,30

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $733 044K ÷ $6 261 190K
= 0,12


Analiza porównawcza

2021