Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 19,79 43,31 32,49 13,84 26,34
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 18,45 8,43 11,23 26,38 13,86
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 0,12 0,08 0,25 0,13 0,31
Rotacja aktywów razem 0,12 0,07 0,25 0,12 0,30