Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 391 890 733 044 442 888 1 612 210 828 678 769 317
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 883 474 496 580 379 426 974 168 511 834 467 973
Zysk ze sprzedaży brutto 508 417 236 464 63 462 638 045 316 844 301 344
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 39 187 38 166 45 158 34 047 22 512 24 048
Zysk operacyjny 98 410 -139 664 -335 554 226 523 55 165 120 503
Koszty odsetek netto 99 988 96 633 104 098 108 474 53 745 37 202
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -84 704 -186 311 -396 290 120 897 15 127 100 443
Podatek dochodowy 277 61 -3 697 5 172 1 742 181
Udziały niekontrolujące 2 190 -1 514 -864 283 -8 374
Zysk (strata) netto -124 104 -235 065 -424 293 82 592 -4 405 83 379