PotlatchDeltic Corp (PCH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 992 701 715 279 717 366 710 495 715 391
Aktywa razem w tys. USD 3 550 560 2 535 220 2 381 060 2 235 060 2 325 850
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,28 0,30 0,32 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $992 701K ÷ $3 550 560K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022