PotlatchDeltic Corp (PCH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 343 809 296 151 252 340 83 310 76 639
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 955 21 630 16 136 14 071 13 516
Należności w tys. USD 22 813 31 028 26 606 20 279 30 564
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 139 766 126 179 139 834 113 252 136 284
Wskaźnik płynności szybkiej 2,89 2,76 2,11 1,04 0,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($343 809K + $36 955K + $22 813K) ÷ $139 766K
= 2,89


Analiza porównawcza

2022