PotlatchDeltic Corp (PCH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 343 809 296 151 252 340 83 310 76 639
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 955 21 630 16 136 14 071 13 516
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 139 766 126 179 139 834 113 252 136 284
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,72 2,52 1,92 0,86 0,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($343 809K + $36 955K) ÷ $139 766K
= 2,72


Analiza porównawcza

2022